Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach – z pasją o Straży Pożarnej

Pasjonauci

Odwiedzając obiekty muzealne z dziećmi, często można odnieść wrażenie, że są to miejsca, przed wizytą w których należy przeprowadzić swoim pociechom gruntowne szkolenie z zakresu – nie dotykania, nie wchodzenia i często też niestety – nie odzywania się.  Tymczem małe dzieci poznają świat przede wszystkim organoleptycznie, co oznacza, że istnieje dla nich nie tylko to co widzą (to z resztą warunek konieczny do istnienia w dziecięcej świadomości), ale przede wszystkim to co mogą dotknąć (tudzież podnieść, powąchać czy o zgrozo! polizać). Niektóre muzea wciąż jakby starają się o tym nie pamiętać. Tym bardziej cieszy, że zdarzają się takie „perełki”, w których dziecko, ma swoje prawa i nie tylko nikogo to nie dziwi, ale wręcz spotyka się z aprobatą.
Oto Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Pasjonauci

Historia muzeum

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało w roku 1975, z inicjatywy zarówno władz administracyjnych jak i ogólnopolskiego środowiska pożarniczego.
Próby utworzenia tego typu obiektu w Polsce (warto wspomnieć postać prekursora muzeum Władysława Tarczyńskiego oraz zbiory Muzeum w Łowiczu), przerwała początkowo I, następnie II wojna światowa.  Początkowo na siedzibę muzeum wybrano Wrocław, planów tych jednak nie zrealizowano. A dotychczas gromadzone w Muzeum w Łowiczu eksponaty uległy zniszczeniu.
Na początku lat 60. XX wieku przybywało pamiątek gromadzonych przez izby tradycji i prywatnych kolekcjonerów związanych z ochotniczymi strażami. Przełomowym dla idei założenia Muzeum Pożarnictwa, było powołanie przy Zarządzie Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Komisję Historyczno-Muzealną, mającej na celu gromadzenie, konserwację oraz dokumentację eksponatów.  Na jej czele stał Wilhelm Garncarczyk.

Kronika Muzeum Pożarnictwa tak opisuje wydarzenie z 8 września 1974 roku:
„W czasie przyjacielskiej rozmowy, toczącej się między trzema obywatelami grodu Mysłowic z troską patrzących w przyszłość swego miasta, a ze wzruszeniem w przeszłość, zrodziła się myśl zorganizowania muzeum pożarnictwa. Na miejsce lokalizacji wybrano tereny byłego obozu zagłady w Mysłowicach przy ul. Powstańców.
Rozmawiającymi byli:
mgr Feliks Piekorz – I sekr. KM PZPR w Mysłowicach
mgr Zygmunt Brzeziński – prezydent m. Mysłowic
mjr Henryk Chruzik – komendant MKSP Mysłowice
Nurtowała ich jedna myśl – stworzyć w Mysłowicach „coś nowego”, „coś” czego nie ma żadne miasto w województwie, w Polsce a nawet w Europie.
Historia pożarnictwa na Śląsku jest bardzo stara. Mysłowice liczą zaś 600 lat. Już wiadomo! Tylko tu może powstać muzeum tego typu. Należy nawiązać kontakty z innymi strażami pożarnymi w kraju, zebrać materiały dokumentalne, eksponaty – i do dzieła!
Myśl szybowała już w przyszłość! Gdyby tak nawiązać kontakty z innymi krajami; choćby tylko sąsiadującymi z Polską; usłyszy świat o Mysłowicach”.
Źródło: cmp-muzeum.com

Umiejscowienie przyszłego muzeum w Mysłowicach miało swoje uzasadnienie przede wszystkim w niezwykle bogatej historii pożarnictwa na Górnym Śląsku a także w fakcie istnienia w Mysłowicach jednej z najstarszych straży ochotniczych w Polsce. Po oględzinach pierwotnego miejsca powstania muzeum na promenadzie (ul. Powstańców, dawna Agentura Emigracyjna), powołano Społeczny Komitet Organizacyjny Muzeum Pożarnictwa. W efekcie pracy Komitetu otwarcia Muzeum dokonano 14 września 1975 roku.

Umiejscowienie Muzeum Pożarnictwa na terenie, na którym kopalnia „Niwka-Modrzejów” stale prowadziła wydobycie, skutkowało obniżaniem się terenu, a także cyklicznym zalewaniem sal muzealnych oraz eksponatów, doprowadziło do konieczności poszukiwania miejsca pod budowę nowoczesnej  siedziby muzeum.
Wkrótce podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy hal pod nową siedzibę przy kompleksie rekreacyjnym na ulicy Stadionowej. Prace ruszyły pod koniec 1979 roku, zbiory przeniesiono  (z uwagi na konieczność czasowego zawieszenia prac budowlanych z powodu kryzysu społeczno-gospodarczego w Polsce) 11 maja 1991 roku.
W roku 1993 placówka uzyskała status Centralnego Muzeum Pożarnictwa.

Pasjonauci

Więcej o historii CMP w Mysłowiach możesz przeczytać na oficjalnej stronie muzeum, możecie także wybrać się na wirtualny spacer po muzeum.

Zbiory muzealne

W Centralnym Muzem Pożarnictwa zobaczyć można kolekcje tematyczne stanowiące dokumentację historii polskiego i europejskiego pożarnictwa z okresu od XVIII wieku do współczesności.

Wśród prezentowanych obiektów znaleźć można między innymi:

 • sikawki konne – w tym szczególnie cenną z roku 1717,
 • pompy parowe,
 • konne drabiny obrotowe firmy niemieckiej firmy Magirus,
 • samochody pożarnicze, w tym autopogotowia, samochody rekwizytowe,
 • motopompy przenośne i przewoźne,
 • drabiny drewniane i sprzęt ratowniczy,
 • sprzęt alarmowy,
 • sprzęt przeciwdymno-gazowy,
 • uzbrojenie osobiste strażaka (pasy, toporki, hełmy),
 • sztandary strażackie,
 • odznaczenia i medale jubileuszowe,
 • mundury straży polskich i zagranicznych,
 • liczne dokumenty związane z historią pożarnictwa.

Pasjonauci  Pasjonauci  Pasjonauci  Pasjonauci   Pasjonauci  Pasjonauci

Ekspozycje czasowe

Prócz wystawiennictwa stałych eksponatów związanych z pożarnictwem, Centralne Muzeum Pożarnicze przygotowuje liczne ekspozycje czasowe. Dotychczas były to między innymi: „Armie Świata w Miniaturze”, „Straż Pożarna na galowo”, „Strażackie skarby”, „Feliks Dela – żywa legenda polskiej straży pożarnej”. Muzeum jest także miejscem organizacji licznych konferencji, wydarzeń i akcji. Wśród takowych można wymienić między innymi:

 • Konferencję „Senior naszych czasów. Ratuj życie i zdrowie”,
 • obchody Dnia Dziecka,
 • obchody Mikołajków,
 • finały Mysłowickiej Liigi Crossowej,
 • zloty zabytkowych samochodów.

Gdzie? Kiedy?

Centralne Muzeum Pożarnictwa
41-400 Mysłowice
ul. Stadionowa 7a

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami:

tel. +48 32 222-37-33
tel. +48 32 222-36-12
tel. +48 695 920 648

Warto także skorzystać ze strony internetowej Muzeum.

Pasjonauci   Pasjonauci   Pasjonauci   Pasjonauci

Godziny otwarcia Muzeum

Muzeum czynne jest codziennie (prócz poniedziałków) – w godzinach: 10.00-16.00

Wyjątek stanowią weekendy w terminie od 1 kwietnia do 30 września, w tym okresie Muzeum czynne jest do godziny 18.00. Kasa biletowa czynna jest codziennie do godziny 15.00

Ceny biletów

Prócz ciekawych eksponatów i naprawdę miłej atmosfery, pozwalającej na uczenie przez doświadczanie, Muzeum wyróżnia się także podejściem do ustalania cen biletów wejściowych.
Pierwszą z wielu miłych niespodzianek, które napotkamy w Muzeum, jest ustalenie dnia wolnego od opłat za wejście właśnie w niedzielę. Kolejną (nawet jeśli zjawiamy się w środku tygodnia), jest niski cena biletów:

Zwiedzanie indywidualne:

 • dzieci, młodzież szkolna, studenci: 4 zł,
 • dorośli: 5 zł,

Zwiedzanie zorganizowane:

 • dzieci, młodzież szkolna, studenci: 3 zł,
 • dorośli: 4 zł,

Dzieci do lat 7, wstęp wolny.

Muzeum Miasta Mysłowice

Siedziba Centralnego Muzeum Pożarnictwa, jest także siedzibą  Muzeum Miasta Mysłowice, w którym można zapoznać się z eksponatami związanymi z dziejami miasta i jej mieszkańców.

Pasjonauci  Pasjonauci
Wśród zbiorów Muzeum Miasta znajdują się między innymi:

 • kolekcje archiwalnych zdjęć związanych z historią miasta (szczególne wrażenie robi ściana z umieszczonymi zdjęciami obrazującymi życie w mieście, w liczbie 1700),

Pasjonauci

 • zabytki archeologiczne, będące owocem pracy podczas wykopalisk na Rynku oraz na ul. Grunwaldzkiej, w latach 2001-2002,
 • zbiory etnograficzne obrazujące życie codzienne mieszkańców Górnego Śląska,
 • eksponaty związane z I Powstaniem Śląskim (stanowią one kolekcję szczególną, właśnie bowiem w Mysłowicach to powstanie się zaczęło).

Pasjonauci

Wśród licznych eksponatów uwagę przyciąga szczególnie piękna stylizowana witryna sklepowa, na której wyeksponowano Zegar Strefowy z 1877 roku, z fabryki Gustava Beckera.

Więcej informacji na temat samego Muzeum Miasta Mysłowice znajdziecie na stronie obiektu.

Please follow and like us:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *